05.06.2018 – Seminarium o cyrkularnych zamówieniach publicznych w Krakowie

05.06.2018 – Seminarium o cyrkularnych zamówieniach publicznych w Krakowie

Gospodarka przemysłowa i miejska z reguły nie przekroczyła jednej podstawowej cechy: liniowego modelu konsumpcji zasobów, który jest zgodny z modelem „weź – zrób – wyrzuć”. Firmy wydobywają surowce, zużywają energię i korzystają z siły roboczej, aby wyprodukować produkt i sprzedać go konsumentowi, który następnie go wyrzuca gdy dana rzecz przestaje spełniać swój cel. Podejście oparte na obiegu zamkniętym jest alternatywą dla modelu, który ma na celu utrzymanie produktów i materiałów w łańcuchu wartości przez dłuższy okres oraz odzyskiwanie surowców po okresie użytkowania produktów do ich ponownego przetworzenia i użytkowania.

W czasie seminarium „Cyrkularne zamówienia publiczne jako instrument miejskiej polityki rozwojowej”, które odbędzie się 5 czerwca 2018 r., godz. 10.00 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (ul. Rakowicka 27, sala G13) będziemy rozmawiać o tym jak wykorzystać elementy gospodarki cyrkularnej w zamówieniach publicznych.

Celem seminarium jest analiza możliwości zastosowania rozwiązań prawnych z zakresu zamówień publicznych w koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym w kontekście miejskiej polityki rozwojowej. Dyskusja będzie dotyczyła barier i propozycji ich rozwiązania w zakresie realizacji cyrkularnych zamówieniach publicznych w spółkach komunalnych i innych instytucjach publicznych.

Wydarzenie jest skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych, pracowników administracji samorządowej i podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej, a także do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem zamówień publicznych w realizacji koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zapoznaj się z programem wydarzenia