Podsumowanie seminarium o niematerialnej wartości przedsiębiorstw – 27.02.2018, Kraków

Podsumowanie seminarium o niematerialnej wartości przedsiębiorstw – 27.02.2018, Kraków

W ramach przygotowań do trzeciego szczytu Open Eyes Economy Summit 27 lutego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyło się seminarium „Firma-Idea: Niematerialna wartość przedsiębiorstw”. Tematyka ta była analizowana z różnych perspektyw: ekonomicznej, prawnej, rachunkowej, kulturoznawczej oraz socjologicznej. Główną osią spotkania było poszukiwanie sposobów przezwyciężenia kryzysu kapitalizmu, w którym zasoby niematerialne, choć występujące w obfitości, nie przyczyniają się w dostatecznym stopniu do szeroko rozumianego dobrobytu, ale są źródłem nowych problemów oraz pogłębiają już istniejące.

Pierwszą analizą było wystąpienie dr hab. Jana Sowy, który zwrócił uwagę na problemy wynikające z prywatyzowania korzyści i upubliczniania kosztów. Następnie dr Bartłomiej Biga opowiedział o tragedii niematerialnej obfitości, która jest jednym z głównych problemów w dzisiejszej gospodarce. Wynika przede wszystkim z niedostosowania popytu dóbr niematerialnych do ich podaży oraz traktowaniu tej kategorii zasobów w sposób właściwy wyścigowi zbrojeń. Piotr Pacewicz z Assa Abloy Poland zaprezentował natomiast techniczne możliwości wykorzystania technologii blockchain i Public Key Infrastructure na potrzeby wdrażania ukierunkowanej dyfuzji zasobów niematerialnych, co jest wstępem do praktycznych zastosowań Firmy-Idei w tym obszarze.

Druga część poświęcona była pomiarowi wartości niematerialnych. Jest to efekt wstępnych prac mających na celu rozszerzenie rachunkowości przedsiębiorstw tak, aby mogła ona w większym stopniu odzwierciedlać różne rodzaje wartości. To było treścią wystąpienia dr hab. Konrada Grabińskiego wygłoszonego po wprowadzeniu w temat rachunkowości kapitału intelektualnego przez dr Justynę Fijałkowską. Jednym z elementów tych działań ma być także stworzenie indeksu Firma-Idee, co referowali dr hab. Marcin Kędzior oraz Jakub Głowacki.

W podsumowaniu prof. dr hab. Jerzy Hausner zwrócił uwagę, że jednym z bloków tematycznych trzeciego Open Eyes Economy Summit będzie właśnie rachunkowość w kontekście wytwarzania różnych kategorii wartości. Lutowe seminarium miało być otwarciem tej tematyki i pierwszą próbą poszukiwania odpowiedzi na kluczowe pytania.